اولین دوره مسابقات قهرمانی فیزیک کشور برگزار می شود

x