بنیامین جهرمی

  • رشته ورزشی – فیزیک
  • قهرمان چندین دوره مسابقات جهانی
  • مدرک تحصیلی – لیسانس

اولین تجربه = پنجم استان تهران ۱۳۸۶ دسته ۱۸۰+

  • متولد = ۱۳۵۹
  • وزن دوران حجم = ۹۶
  • وزن دوران مسابقات = ۸۹
چون زمانی برای حجم در طول سال ندارم ، معمولاً زمانی که رژیم ندارم به هیچ اصولی پایبند نیستم..
مدیریت رژیم و استفاده به موقع از مکملها – ۸ ساعت خواب کامل (بصورتی که اولین وعده غذایی ۷ صبح باشد) – شدت بالای تمرین.
استیک گوشت.

درحال حاضر این صفحه در دست تعمیر میباشد.