مسابقات بدنسازی گرند پریکس کره 2014 با کسب مدال برنز بیت الله عباسپور

x