نتایج مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های کشور ۱۳۹۴

نتایج مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های کشور ۱۳۹۴

- in اخبار روز پرورش اندام
6143
۱
deadlift-iran2015

deadlift-iran2015

تک اندام : مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های کشور بدون لوازم در چهار رده سنی و در ۸ وزن به میزبانی اصفهان برگزار شد.

این رقابت ها در اوزان ۵۹، ۶۶، ۷۴، ۸۳، ۹۳، ۱۰۵، ۱۲۰ و ۱۲۰+ در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان طی روزهای ۲۱ لغایت ۲۴ خرداد ماه در محل ورزشگاه تختی استان اصفهان برگزار شد…

و ورزشکاران رده های سنی بالای ۷۰ سال بصورت آزاد رقابت کردند و دسته وزنی ۵۳ کیلوگرم فقط مخصوص رده سنی نوجوانان و جوانان بوده است.

این رقابت ها با حضور ۲۸۲ ورزشکار و ۵۰ تیم از سراسر کشور برگزار شد که در نهایت نتایج به شرح ذیل به دست آمد.

*** رده سنی نوجوانان
وزن ۵۳ کیلو گرم: امیر نورحسینی- باشگاه تربت جام – مجموع ۱۴۰ کیلو گرم
وزن ۵۹ کیلو گرم: رحمت اله بازیاری- باشگاه حمید ایرانشهر- مجموع ۱۶۰ کیلوگرم
وزن ۶۶ کیلو گرم: علی نجفی- باشگاه همدان- مجموع ۱۸۰ کیلو گرم
وزن ۷۴ کیلو گرم: محمد حسنی پور- باشگاه همدان- مجموع ۱۹۰ کیلوگرم
وزن ۸۳ کیلو گرم: عباس زندی- باشگاه همدان- مجموع ۲۳۰ کیلوگرم
وزن ۹۳ کیلو گرم: جاوید عسگرزاده- باشگاه برخوار “الف” اصفهان- مجموع ۲۴۰ کیلوگرم
وزن ۱۰۵ کیلو گرم: محمدرضا مقصودی- باشگاه ذوالفقار خرمشهر- مجموع ۲۵۵ کیلوگرم
وزن ۱۲۰ کیلو گرم: سعید نامجو- باشگاه کرمان- مجم.ع ۲۰۵ کیلوگرم
وزن +۱۲۰ کیلو گرم: سهیل نجاری- باشگاه اصفهان- مجموع ۲۰۰ کیلوگرم

قهرمان قهرمانان: عباس زندی وزن ۸۳ کیلو گرم با مجموع ۲۳۰ کیلو گرم از همدان
* نتایج تیمی
۱- باشگاه هیات بدنسازی برخوار “الف”
۲- هیات بدنسازی برخوار “ب”
۳- هیات بدنسازی زنجان “الف”

*** رده سنی جوانان
وزن ۵۴ کیلو گرم: محمد دین جلالی- باشگاه کاشان “الف”- مجموع ۱۴۵ کیلو گرم
وزن ۵۹ کیلو گرم: امیر مصطفوی زارع- باشگاه زنجان- مجموع ۱۸۰ کیلو گرم
وزن ۶۶ کیلو گرم: رضا سلطانی- باشگاه آذربایجان غربی- مجموع ۵/۲۳۲ کیلو گرم
وزن ۷۴ کیلو گرم: حسن ذاکرپور- باشگاه همدان- مجموع ۲۳۵ کیلو گرم
وزن ۸۳ کیلو گرم: امیررضا خلیلی- باشگاه سبزوار- مجموع ۲۷۰ کیلو گرم
وزن ۹۳ کیلو گرم: شهاب نامجو- باشگاه کاشان “ب”- ۵/۲۶۲ کیلو گرم
وزن ۱۰۵ کیلو گرم: امین محمد حسن زاده- باشگاه همدان- مجموع ۲۸۵ کیلو گرم
وزن ۱۲۰ کیلو گرم: حامد قره بخشی- باشگاه آذربایجان غربی- مجموع ۵/۲۴۷ کیلو گرم
وزن +۱۲۰ کیلو گرم: محمدحسین حمزه- باشگاه کرمان- مجموع ۲۹۵ کیلو گرم

قهرمان قهرمانان: رضا سلطانی وزن ۶۶ کیلو گرم با مجموع ۵/۲۳۲ کیلو گرم از آذربایجان غریی
نتایج تیمی:
۱- باشگاه همدان
۲- باشگاه اباصالح کاشان
۳- باشگاه اباصالح کاشان “ب”

*** رده سنی بزرگسالان
وزن ۵۹ کیلو گرم: مهرداد ظفری- باشگاه زیتون اصفهان- مجموع ۵/۱۹۷ کیلو گرم
وزن ۶۶ کیلو گرم: محمدحسین محمدپور- باشگاه مردان آهنین- مجموع ۲۰۰ کیلو گرم
وزن ۷۴ کیلو گرم: آرش پایدار- باشگاه هرمزگان- مجموع ۲۴۰ کیلو گرم
وزن ۸۳ کیلو گرم: صادق صالحی- باشگاه پیام نور شهرکرد- مجموع ۵/۲۸۷ کیلو گرم
وزن ۹۳ کیلو گرم: رحمت بشیری- باشگاه زیتون “الف”- مجموع ۵/۳۱۲ کیلو گرم
وزن ۱۰۵ کیلو گرم: ایمان بویری- باشگاه زیتون “ب”- ۵/۳۱۲ کیلو گرم
وزن ۱۲۰ کیلو گرم: محمد عباسیان- باشگاه زیتون “الف”- مجموع ۳۲۰ کیلو گرم
وزن +۱۲۰ کیلو گرم: پیمان ماهری- باشگاه هفته نامه نور- مجموع ۳۸۰ کیلو گرم

قهرمان قهرمانان: پیمان ماهری پور وزن +۱۲۰ کیلو گرم با مجموع ۳۸۰ کیلو گرم از هفته نامه نور
نتایج تیمی:
۱- باشگاه زیتون “الف” اصفهان
۲- هیات بدنسازی استان اصفهان
۳- هرمزگان

*** رده سنی پیشکسوتان
* وزن ۵۹ کیلو گرم
مستر یک: خدادا صابری- باشگاه مردان آریایی اصفهان- مجموع ۱۶۰ کیلو گرم
مستر دو: داود خلیل زاده- باشگاه روئین تنان مهدیشهر- مجموع ۱۱۵ کیلو گرم
مستر سه: قلی آبراهه- باشگاه روئین تنان مهدیشهر- مجموع ۱۲۰ کیلو گرم
مستر چهار: سید تقی میرسالاری- باشگاه مردان آهنین اصفهان- مجموع ۵/۸۲

* وزن ۶۶ کیلو گرم
مستر یک: محمدعلی سروراحمدی- باشگاه تربت جام- مجموع ۱۶۰ کیلو گرم
مستر دو: عبداله شاه زمانی- باشگاه آذربایجان غربی- مجموع ۱۵۵ کیلو گرم
مستر سه: صفرعلی پاکدل- باشگاه تجدد اصفهان- مجموع ۱۵۵ کیلو گرم
مستر چهار: علی حیدری- باشگاه همدان- مجموع ۱۰۰ کیلو گرم

* وزن ۹۳ کیلو گرم
مستر سه: ناصر طاهری- باشگاه تجدد اصفهان- مجموع ۱۵۵ کیلو گرم

* وزن ۱۰۵ کیلو گرم
مستر یک: رضا زارع- باشگاه هفته نامه نور- مجموع ۳۰۰ کیلو گرم
مستر دو: سید نصرالدین عماد- باشگاه توان “الف” اصفهان- ۲۳۰ کیلو گرم
مستر سه: علی رزاز پور- باشگاه کرمان- مجموع ۱۷۰ کیلو گرم
مستر چهار: اکبر نوری- باشگاه خمینی شهر اصفهان- مجموع ۶۰ کیلو گرم

* وزن ۱۲۰ کیلو گرم
مستر یک: احمد ملائی- باشگاه ذوالفقار اصفهان- مجموع ۵/۲۶۷ کیلو گرم
مستر دو: محمدتقی آذرلو- باشگاه اراک- مجموع ۱۸۵ کیلو گرم
مستر سه: حسین میرشکاری- باشگاه روئین تنان- مجموع ۱۶۵ کیلو گرم

* وزن +۱۲۰ کیلو گرم
مستر یک: مرتضی فرحی- باشگاه هفته نامه نور- مجموع ۲۸۰ کیلو گرم
مستر دو: حسن عرفانی- باشگاه توان “الف” اصفهان- مجموع ۲۱۰ کیلو گرم

*قهرمان قهرمانان
مستر یک: رضا زارع وزن ۱۰۵ کیلو گرم با مجموع ۳۰۰ کیلو گرم از باشگاه هفته نامه نور
مستر دو: سیدنصرالدین عماد وزن ۱۰۵ کیلو گرم با مجموع ۲۳۰ کیلو گرم از باشگاه توان زیتون
مستر سه: صفرعلی پاکدل وزن ۶۶ کیلو گرم با مجموع ۱۵۵ کیلو گرم از باشگاه تجدد اصفهان

* نتایج تیمی:
مستر یک:
۱- مردان آریایی اصفهان
۲- هفته نامه نور
۳- مردان آریایی “ب”

مستر دو:
۱- توان “الف” اصفهان
۲- زنجان
۳- توان “ب” اصفهان

مستر سه:
۱- روئین تنان مهدیشهر
۲- تجدد اصفهان
۳- اراک

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر سایت تنها با اجازه کتبی از مدیر سایت مجاز می باشد.

1 Comment

  1. با سلام خسته نباشید لطفا نتایج ددلیفت کشوری در اصفهان سال ۹۴ را بصورت کامل ایمیل کنید باتشکر از زحمات شما

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

بیشتر بخوانید

۱۰ اشتباه در تمرینات بدنسازی بانوان

دلایل خوبی‌ برای توجه مردم به مجلات فیتنس