5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

flex-2015

تک اندام :  فلکس لویس فاتح مستر المپیا 212 پوندی,امسال نیز توانست دقایقی پیش رقیبهای خوش عضله خود را کنار و بر روی سکوی اولی مستر المپیا 212پوندی 2015 بایستد.

نتایج این مسابقات :

به این ترتیب نفرات :

نتایج کامل بعد از اتمام کلی و پخش مستر المپیا اعلام خواهد شد.

Henry, David نفر 4اُم

Yamagishi, Hidetada نفر 3اُم

Raymond, Jose نفر 2اُم

Lewis, Flex نفر 1اُم

3ew 322332

About the author

ایمیل : Mag.Takandam@Gmail.Com

ارسال نظر