5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

flex-2015

تک اندام :  فلکس لویس فاتح مستر المپیا 212 پوندی,امسال نیز توانست دقایقی پیش رقیبهای خوش عضله خود را کنار و بر روی سکوی اولی مستر المپیا 212پوندی 2015 بایستد.

نتایج این مسابقات :

به این ترتیب نفرات :

نتایج کامل بعد از اتمام کلی و پخش مستر المپیا اعلام خواهد شد.

Henry, David نفر 4اُم

Yamagishi, Hidetada نفر 3اُم

Raymond, Jose نفر 2اُم

Lewis, Flex نفر 1اُم

3ew 322332

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE