5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

تک اندام : در تاریخ 2 بهمن ماه مسابقاتی به مناسبت یاد بود جهان پهلوانان بیت الله عباسپور و روح الله داداشی با حضور قهرمانان و پیشکسوتان پرورش اندام در شهریار برگزار میگردد که از جوایز نفیسی برخوردار میباشد ، جوایز نقدی به نفرات اول هر رشته عبارت اند از :

نفر اول بادی بیلدینگ : مبلغ 3 میلیون تومان
نفر اول بادیکلاسیک : مبلغ 2 میلیون تومان
نفر اول فیزیک : مبلغ 1 میلیون تومان
نفرات اول تا سوم هر رشته جوایزی از قبیل مدال و حکم و مکمل نفرات چهارم تا ششم هم حکم داده خواهد شد.
زمان وزن کشی 1 بهمن و روز مسابقه 2 بهمن ماه واقع در شهرک اندیشه فاز 3 سالن چند منظوره مشهدی برگزار میگردد.

About the author

09304144679 tak.amdam@yahoo.com

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE