از مزایای خوردن صبحانه کامل و سالم

از مزایای خوردن صبحانه کامل و سالم

- in تغذیه
1693
۰
ra-diet-13-fill-your-plate

تک اندام : ﭘﻨﺞ ﻣﺰﯾﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :
۱ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ:
– ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﯾﮏ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ، ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﻭ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺎﻟﺮﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ‌ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .

-۲ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ:
– ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﻧﺪ ﺟﺬﺏ ﭼﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﺁﻫﻦ ﻭ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .
-۳ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ:
-ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ، ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻟﺮﯼ ﮐﻢﺗﺮ اﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺟﺬﺏ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
-۴ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ
– ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﯼ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
-۵ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ
-ﺧﻮﺭﺩﻥ ﯾﮏ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺑﯽ میکند ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭﺯﻥ بدن.
منبع : تک اندام

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر سایت تنها با اجازه کتبی از مدیر سایت مجاز می باشد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

بیشتر بخوانید

سس‌های کنجدی، سس‌های کم کالری

سس کنجد رژیمی محصول شرکت عقاب داستان‌های زیادی