پمپاژ های خطرناک

پمپاژ های خطرناک

Citrulline-muscle-pump

تک اندام : ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﺧﻮﻧﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﯾﺎ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﺧﻮﻧﯽ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﺪ ﻋﻀﻼﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺁﯾﺎ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺯﺩﮔﯽ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭼﻨﺪ ﺳﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻋﻀﻼﺕ ﺗﺎﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮﺀ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﺧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ، ﺳﭙﺲ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻮﺍﺭﺿﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ، ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﻭ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

منبع :تک اندام

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر سایت تنها با اجازه کتبی از مدیر سایت مجاز می باشد.

1 Comment

  1. سلام ،با اینکه پمپ ها ارژنین دارن، اگر ارژنین تنها استفاده بشه باز هم عوارض داره؟

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

بیشتر بخوانید

سس‌های کنجدی، سس‌های کم کالری

سس کنجد رژیمی محصول شرکت عقاب داستان‌های زیادی