5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

️ هنگامی که بحث تمرینات با وزنه به میان میاید تحقیقات نشان داده است که تمرینات دارای حجم بیشتر (انجام تمرینات با شدت ۷۰-۸۵% یک تکرار حداکثر) میتواند سطح تستوسترون را به میزان بیشتری افزایش دهد.

با برنامه ای کار کنید که حجم بیشتری از عضلات را تحت فشار قرار دهد و دارای شدت متوسط یا بالا باشد.برخی‌ از بدن سازان با تجربه همچنین میتواند از تکنیک تکرار‌های اجباری استفاده کنند زیرا این نوع از تمرینات مشاهده شده است که میتواند سطح تستوسترون را افزایش دهد.به کار گیری دیگر تکنیک‌های پیشرفته بدن سازی نظیر دراپ ‌ست و تکرار‌های ناقص نیز میتواند همین نتیجه را داشته باشد.
منبع: تک اندام

About the author

09304144679 tak.amdam@yahoo.com

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE