5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

تک اندام : رشد جبرانی در واقع رشد سریع پس از یک دوره محرومیت از مواد مغذی است. در واقع در صنعت دامداری از آن به عنوان یک ابزار برای گاو ها جهت افزایش نرخ رشد قبل از کشتار استفاده میکنند.

این وضعیت در انسان دیده می شود، به خصوص قبل از اینکه رشد استخوان ها کامل شود. اما هنوز با این استراتژی دستاوردهای جدید برای بزرگسالان وجود دارد.

کلید این استراتژی دستکاری کردن مصرف پروتئین است. کربوهیدرات نیز می تواند در دوره تا حدودی موثر باشد؛ اما تغییر بنیادی در طول دوره پروتئین باید باشد.

این استراتژی در واقع از جنجال در مطالعات مصرف پروتئین به وجود آمد. نتایج حاصل از این مطالعات بر روی کسانی با تمرکز تمرینات سخت را انجام میدادند ؛ اکثریت اثر مثبت و معنادار از افزایش مصرف پروتئین را نشان می داد.

تئوری تغییر پروتئین بیان می کند به منظور مشاهده تاثیر حاصل از افزایش مصرف پروتئین، شما باید پروتئین را به حد کافی فراتر از آنچه که روزانه بدن شما عادت داشته افزایش دهید..
در مطالعات با افزایش مصرف پروتئین در دو دسته به صورت + 59.5٪ بالاتر از نرمال در گروه اول در مقابل 6.5٪ + بالاتر از نرمال برای گروه دوم بود که نتایج نشان داد افزایش 10٪ درصدی پروتئین هیچ چیز را برای شما انجام نخواهد داد. افزایش آن باید حداقل 50٪ باشد .اما با این حال یک افزایش در رسوب پروتئین را خواهید دید.

بنابراین طبق دستاوردهای مطالعات در مصرف پروتئین ها پیشنهاد میکنیم:
به مدت چهار هفته کاهش مصرف پروتئین داشته باشید و مصرف خود را به 0.8 گرم به ازای هر کیلوگرم.سایت تک اندام. از وزن بدن برسانید. از هفته پنجم تا به مدت حداقل شش هفته 3.2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مصرف پروتئین رو بالا نگه دارید. کربوهیدرات می تواند در سراسر دوره ثابت بماند و یا کمی با افزایش پروتئین افزایش یابد.

این استراتژی میتواند به شما کمک کند تا حداقل طی 10 الی 12 هفته رشد عضلانی داشته باشید و عضلات جدیدی کسب نمائید!!

نویسنده: Bryan Haycock, M.S
محقق و نویسنده: pouria spring

2 Responses

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE