5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

تک اندام : رقابتهای انتخابی تیم ملی پرورش اندام،فیزیک و بادی کلاسیک برای اعزام به رقابتهای آسیائی ۲۰۱۶

نتایج فیزیک به ترتیب :

نتایج دسته منفی۱۷۲ سانتیمتر فیزیک
مسابقات انتخابی تیم ملی
۱-حسین خلیق
۲-حسین عبدی
۳-محمد الیکایی
۴-شاهین هوشیار
۵-رضا صفاری
۶-حسین سرلک
نتایج دسته مثبت۱۷۲ سانتیمتر فیزیک
مسابقات انتخابی تیم ملی
۱-امیر محمد سلیمانیان
۲-اکبر سرباز
۳-حمیدرضا رضوانی
۴-محمد یاسین لک
۵-احسان شاه آبادی
۶-رضا لشکر

photo_2016-03-10_13-37-31 photo_2016-03-10_13-37-38 photo_2016-03-10_13-37-41 photo_2016-03-10_13-37-44 photo_2016-03-10_13-37-49

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE