5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

تک اندام : رقابتهای انتخابی تیم ملی پرورش اندام،فیزیک و بادی کلاسیک برای اعزام به رقابتهای آسیائی ۲۰۱۶

نتایج بادی کلاسیک به ترتیب :


نتایج دسته ۱۷۵ سانتیمتر بادی کلاسیک
رقابتهای انتخابی تیم ملی

۱-حسین هادیان
۲-ابوالفضل علیزاده
۳-سجاد حیدری
۴-مهدی اقابابایی
۵-پدرام جمشید وند
۶-علیرضا ایرج
نتایج دسته ۱۸۰ سانتیمتر بادی کلاسیک
رقابتهای انتخابی تیم ملی

۱-محسن انتظاری
۲-شهرام داداشی
۳-حسین کامرانی
۴-محمد قاسمی
۵-جلیل یاوری
۶-بهروز دلیران
نتایج دسته+ ۱۸۰ سانتیمتر بادی کلاسیک
رقابتهای انتخابی تیم ملی

۱-ابراهیم دستی
۲-رسول وزیری
۳-حسین قلی نژاد
۴-علی ایجاد پناه
۵-وحید نظری

photo_2016-03-10_16-23-49 photo_2016-03-10_16-24-09 photo_2016-03-10_16-24-13 photo_2016-03-10_16-24-17 photo_2016-03-10_16-24-20

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE