5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

تک اندام : جلو بازو هایی کلاسیک به سبک قدیمی کار ها

Arnold

آرنولد Arnold Schwarzenegger :

جلوبازو با هالتر 4 ست 10 تکرار

جلوبازو با دمبل بر روی میز بالا زاویه دار (میز بالا سینه) 4 ست 10 تکرار

جلوبازو تمرکزی (نشسته تک دست با دمبل) 4 ست 10 تکرار

Craig-Titus-720x520

Craig Titus :

جلوبازو با هالتر 4 ست 9 الی 12 تکرار

جلوبازو سیم کش بر روی میز جلوبازو لاری 4 ست 9 الی 12 تکرار

جلوبازو سیمکش ایستاده 4 ست 9 الی 12 تکرار

جلوبازو تمرکزی(نشسته تک دست با دمبل) 3 ست 12 الی 15 تکرار

larry

Larry Scott :

جلوبازو لاری با دمبل تک دست 6 ست 6 تکرار

جلوبازو الری با هالتر تک دست 6 ست 6 تکرار

جلوبازو با هالتر ایستاده دست ها برعکس (کف دست ها به سمت زمین) 4 ست 8 تکرار

Haney87

Paul Jean-Guillaume :

جلوبازو لاری با هالتر دست ها باز (فاصله دست ها زیاد) 4 ست 12 تا 8 تکرار

جلوبازو لاری با هالتر دست ها جمع (فاصله دست ها کم) 4 ست 12 تا 8 تکرار

جلوبازو با دمبل 6 ست 12 تا 8 تکرار

جلوبازو با هالتر 4 ست 12 تا 8 تکرار

جلوبازو سیمکش 4 ست 12 تا 8 تکرار

 

 

1 Response
  1. amin

    ایا بدنسازی روی قلب تاسیر دارد حمله قلبی دارد؟؟؟؟ وبواسیر دارد//؟؟ البته وزنه سبک میزنم

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE