5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

نفرات انتخاب شده برای اعزام به رقابتهای مسترالمپیای آماتوری روسیه:

دسته -۱۷۸سانتیمتر
۱-الیکایی
۲-نصیری

دسته -۱۸۴سانتیمتر
۱-کاشانی
۲-محمد یاسینی

دسته +۱۸۴ سانتیمتر
علی بیگلو
حمید رضا باقری

نفرات اول هر دسته بطور رایگان و عضو اصلی تیم می باشند.
نفرات دوم به عنوان ذخیره در کنار نفرات اول در اردو بوده و چنانچه نفرات اصلی به هر علتی انصراف دهند، آنها جایگزین خواهند شد.
به غیر از نفرات اول مابقی نفرات می توانند برای اعزام از طریق هیات بدنسازی استان تهران
اقدام نمایند.

About the author

09304144679 tak.amdam@yahoo.com

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE