5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

نیل هیل مربی فلکس لوییس و ویلیام بوناک:
تا جایی که توان دارید سنگین کار کنید، اما وزنه را کنترل نمائید. این کار کمک میکند تا از بروز آسیب جلوگیری کنید و عضله را به خوبی تمرین دهید. اگر نمیتوانید وزنه را به درستی کنترل کنید از آن استفاده نکنید.
شما بدنساز هستید نه پاورلیفتر!! اگر بتوانید روی وزنه کنترل کامل داشته باشید آن وقت است که می توانید آن را در هر مسیر و شکلی که دلخواهتان است حرکت دهید.
ترکیب حداکثر وزنه با کنترل کامل همان چیزی است که در بدنسازی به آن شدت تمرین میگوییم و تنها چیزی است که بهترین ترکیب سایز، ضخامت، سختی و کات را در عضلات پدید میآورد.
سوالی که پیش می آید این است: چقدر سنگین، سنگین به حساب می آید؟ از نظر من تمرین پرتکرار برای تفکیک بهتر و تمرین کم تکرار برای سایز عضلانی بی معناست! به اعتقاد من باید در قالب 7 الی 12 تکرار در هر ست سنگین ترین وزنه ها را جابجا کرد. چرا که این دامنه تکرار مؤثرترین دامنه برای بالانگه داشتن شدت تمرین است.
شاید 12 تکرار به نظر زیاد باشد، اما برای تمرین با حداکثر شدت و درگیر کردن بیشترین تعداد فیبرهای عضلانی نیاز به این دامنه داریم.
در پایان عضله بزرگ، فوق العاده سخت و بسیار ضخیم خواهد شد.

About the author

09304144679 tak.amdam@yahoo.com

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE