5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

بدن انسان از سه دسته عضله به نام های عضلات صاف (عضلات موجود در دیواره عروق و دستگاه گوارش)، عضلات مخطط یا اسکلتی (روی استخوان ها کشیده شده اند) و عضله قلب تشکیل شده است.

عضلات صاف و عضله قلب از نوع غیر ارادی هستند.
عضلات اسکلتی که بیشترین توده را در بدن به خود اختصاص داده اند از نوع ارادی هستند.

Skeletal Muscle
عضله اسکلتی که اندام ها و بدن را حرکت می دهد، از رشته های دراز، قوی و موازی تشکیل شده است. این نوع عضله، قادر به انقباض سریع و قوی است ولی تنها به مدت کمی می تواند با حداکثر قدرت کار کند.

‏Cardiac Muscle
عضله قلبی خون را به سراسر بدن می راند. این عضله رشته هایی کوتاه، شاخه دار و متصل به هم دارد که شبکه ای را در داخل دیواره های قلب تشکیل می دهند. این نوع عضله می تواند بدون خستگی، مدام کار کند.

‏Smooth Muscle
عضله صاف، کارکردهایی چون حرکت دادن غذا در لوله گوارش را بر عهده دارد. این عضله از رشته هایی کوتاه و دوکی شکل تشکیل شده است که به هم متصل شده، صفحاتی را تشکیل می دهند و می توانند به مدت های طولانی کار کنند.

About the author

09304144679 tak.amdam@yahoo.com

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE