5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

منابع طبیعی در اختیار ما قرار دارند که حاوی مقادیری کراتین هستند
در کل به طور متوسط هر فرد سالم در روز به میزان ۱ گرم پروتئین به ازای هر پوند از وزن بدن دریافت می‌کند.منابع غذایی زیر غنی از کراتین هستند:

1شاه ماهی‌ : شامل ۳-۴/۵ گرم کراتین به ازای هر پوند

2گوشت گاو : شامل ۲ گرم کراتین به ازای هر پوند

3اهی‌ سالمون : شامل ۲ گرم کراتین به ازای هر پوند

4ماهی‌ تن : شامل ۱/۸ گرم کراتین به ازای هر پوند

5ماهی‌ کاد : شامل ۱/۳۵ گرم کراتین به ازای هر پوند

6شیر : شامل ۰/۰۵ گرم کراتین به ازای هر پوند

7ذغال اخته : شامل ۰/۰۰۱ گرم کراتین به ازای هر پوند

قابل ذکر است که گوشت مرغ دارای مقادیر قابل توجه کراتین نمی‌باشد. مقادیر قابل توجهی‌ از این کراتین نیز در طول فرایند طبخ غذا از بین میرود.به همین دلیل منابع غذایی به تنهایی نمیتوانند کراتین مورد نیاز روزانه شما را تمرین کنند.

About the author

09304144679

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE