5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

روز نخست رقابت ها ایرانی ها حضور پر رنگی در مصاف با رقبای خارجی خود داشتند که البته به جز چند نفر در رشته فیزیک و پرورش اندام بقیه به فینال رسیدند عکس های روز مقدماتی در ادامه خواهید دید :
حسین جلالی، حسام علی اکبر و محمود کافی به فینال دسته فوق سنگین وزن رسیدند

 

photo_2016-10-30_13-15-28
میلاد مسکوک در فینال دسته 75 کیلوگرم رقابت خواهد داشت
photo_2016-10-30_13-15-56
هادی چوپان در فینال دسته 100 کیلوگرم رقابت خواهد داشت
photo_2016-10-30_13-16-00
مرتضی مشایخ در فینال دسته 100 کیلوگرم رقابت خواهد داشت
photo_2016-10-30_13-15-52
ایمان خانجانی در فینال دسته 85کیلوگرم رقابت خواهد داشت
photo_2016-10-30_13-15-49
یاسر اسماعیلی در فینال دسته 90 کیلوگرم رقابت خواهد داشت
photo_2016-10-30_13-15-45
احمد پایدار در فینال دسته 85کیلوگرم رقابت خواهد داشت
photo_2016-10-30_13-15-42
مجید جامه بزرگ در فینال دسته 90 کیلوگرم رقابت خواهد داشت
photo_2016-10-30_13-15-38
مهدی قنواتی در فینال دسته 85 کیلوگرم رقابت خواهد داشت
photo_2016-10-30_13-15-33
علی رودبارکی در فینال دسته 75 کیلوگرم رقابت خواهد داشت
photo_2016-10-30_13-19-54
طاها الیکایی متاسفانه به فینال فیزیک این دوره از رقابتها نرسید
photo_2016-10-30_13-20-05
شاهین ذوالفقاری از رسیدن به فینال مسابقات بازماند
photo_2016-10-30_13-20-14
کرامتی از رسیدن به فینال فیزیک روسیه جاماند
photo_2016-10-30_13-14-25
علی آقا بیگلو تا ساعتی دیگر در فینال فیزیک دسته+184 سانتیمتر رقابت خواهد کرد
photo_2016-10-30_13-14-56
کیانوش آذربوس تا ساعتی دیگر در فینال فیزیک دسته+184 سانتیمتر رقابت خواهد کرد
photo_2016-10-30_13-15-05
محمد کاشانکی تا ساعتی دیگر در فینال فیزیک دسته-184 سانتی متر رقابت خواهد کرد
photo_2016-10-30_13-15-11
یاسین لک تا ساعتی دیگر در فینال فیزیک دسته-184 سانتیمتر رقابت خواهد کرد
photo_2016-10-30_13-15-17
عرفان عبادتی تا ساعتی دیگر در فینال فیزیک دسته-178سانتیمتر رقابت خواهد کرد

 

س

About the author

09304144679

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE