پنجشنبه, آبان 24, 1397
مکمل ها

مکمل چیست؟ supplement

115بازدید

اولین نکته ای که باید مورد توجه شما قرار داشته باشد آنکه است که یک ورزشکار لزومآ نباید
از مکمل های غذایی برای پرورش عضلات و ماهیچه های خود استفاده کند، هر چند استفاده
از آنها می تواند به او کمک کند تا این کار را با سرعت خیلی بیشتری انجام دهد.مکمل ها در
یک تعریف ساده ابزارهایی برای افزایش توانایی ساختن ماهیچه در بدن ورزشکار هستند. در
غالب موارد، افراد با مولتی ویتامین ها، پروتئین و کراتین مصرف آنها را شروع می کنند.
)کراتین نوعی از اسیدهای آمینه است که منبع انرژی برای بدن محسوب می شود که راجع به
آن در پست های بعدی توضیح خواهیم داد(

Leave a Response