5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

خبرهای رسیده حاکی از آن است که مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک کشوری ، در اواخر بهمن ماه آینده به میزبانی هیات بدنسازی مازندران ، در شهرستان ساری انجام خواهد شد و یکی از نکات بارز انجام مسابقات در ساری همجواری محل اقامت ورزشکاران با سالن برگزاری مسابقات می باشد که بشیار حائز اهمیت است.

خاطرنشان می شود که رقابت های کشوری 2 سال قبل در سالن 8 هزارنفری سید رسول حسینی از شهرستان ساری برگزار گردید و هیات بدنسازی استان مازندران به عنوان میزبان کارنامه بسیار موفقی را از خود به جا گذاشت و هم اکنون با توجه به تجربیات 2 سال قبل ، امید است تا شاهد میزبانی در خور تحسین هیات بدنسازی استان مازندران باشیم.

About the author

09304144679 tak.amdam@yahoo.com

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE