5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

http://www.badan3azi.com/attachments/1761d1319879304-39342858.jpg

وینسترول یک استروئید تزریقی و خوراکی می باشد که  به صورت عمومی در اکثر دوره ھا بخصوص دوره ھای خشک کردن بدن استفاده میشود . تجربه نشان داده است که نوع تزریقی آن که در شیشه ھای ۵٠ میلی گرم موجود است بسیار موثر تر از قرص ھای ٢ یا ۵ میلی گرمی وینسترول می باشد . وینسترول نیز از خانواده آلفا الکیلت میباشد و به نسبت سایر استروئیدھا داروی نسبتا گرانی می باشد و در طبقه بندی داروھای استروئیدی دارویی بسیار کند اثر با عوارض جانبی نسبتا کم و دوام اثر نسبتا بالا می باشد .

بر خلاف سایر استروئیدھا نسبت کاھش وزن طی مصرف نسبت به افزایش وزن و قدرت آن بیشتر است از این رو از وینسترول برای مبتدی ھا و دوره ھای خشک کردن حرفه ای و حتی در دوز ھای پایین بر خانم ھای ورزشکار استفاده میگردد. دوام اثر وینسترول در خون نسبتا پایین بوده و تنھا ٢ روز می باشد و تنھا تا ٢ ماه پس از پایان مصرف می توان آن را در آزمایشات دوپینگ ردیابی کرد از این رو در دوره ھای آماده سازی پیش از مسابقات اکثرا مورد استفاده قرار می گیرد .
وینسترول توسط ورزشکاران دو میدانی مثلا رکورد جادویی بن جانسون در المپیک سئول ، که دو ١٠٠ متر را در زیر ١٠ ثانیه پیمود مربوط به مصرف وینسترول بود !!! ھمچنین فوتبالیست ھا و سایر ورزشکارانی که نیاز به افزایش نیرو و قدرت و بافت عضلانی برای بھبود کارایی بدن خود دارند ولی افزایش وزن برای آنھا مشکل ساز است می باشد از این استروئید استفاده میکنند . از این رو داروی بسیار پر طرفداری بین ورزشکاران زن و مرد در رشته ھای گوناگون ورزشی می باشد .
موثر ترین دوز مصرفی آمپول وینسترول دیپوت ۵٠ میلی گرم در روز و حداقل ٢ روزی ۵٠ میلی گرم می باشد از این رو دوز مصرفی آن در دوره ھا نھایتا ۶ آمپول در ھفته که معادل ٣٠٠ میلی گرم در ھفته می باشد .
در استروئید خوراکی استرانازول که در در بازار بصورت ستابون ٢ میلی گرم و وینسترول ۵ میلی گرم موجود میباشد موثرترین دوز مصرفی بین١٢ تا ٢۵ میلی گرم در روز می باشد.

اگر چه گفته شده عوارض استروژنی وینسترول ناچیز می باشد ولی بخاطر داشته باشید درمدت دوره و میزان دوز ھای مصرفی افراط نکنید زیرا عوارض کبدی وینسترول ھمچنان باقی است زیرا ھمانطور که گفته شد استانازول جزء خانواده آلفا الکیلت ھا می باشد ترکیبی بسیار زھراگین برای کبد بوده و عوارض خطرناکی دارد

About the author

09304144679
tak.amdam@yahoo.com

1 Response
  1. Behrad

    سلام خسته نباشيد، مي خواستم سوال كنم ، بهترين ترن بولوني كه الان تو بازار هست ماله چه شركتيه،و قيمتش چنده..؟ ممنون ، بازم خسته نباشيد.

ارسال نظر