5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

http://www.e-jafarpoor.com/wp-content/uploads/2013/02/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3.jpg

رقابت های حرفه ای فلکس که قرار بود سومین دوره اش در اوایل سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شود ، از تقویم رقابت های حرفه ای فدراسیون جهانی IFBB حذف شد. در همین خصوص ، انجام این رقابت در سالهای آتی نیز در پرده ای از ابهام قرار دارد

و این در حالی می باشد که قرار بود رقابت های فلکس بعد از مستر المپیا و آرنولد کلاسیک به عنوان معتبرترین رقابت حرفه ای هر سال ، مطرح شود. خاطرنشان می شود که اولین دوره از رقابت های فلکس در فوریه ۲۰۱۱ با قهرمانی اوان سنتوپانی و نایب قهرمانی دکستر جکسون همراه بود. دومین دوره اش نیز در سال ۲۰۱۲ با قهرمانی لیونل بیک و نایب قهرمانی بن پاکولسکی همراه شده بود.

About the author

09304144679 tak.amdam@yahoo.com

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE