5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

http://www.mostmuscular.com/features/duval/pages/Mvc-606f.jpg

هفته گذشته یک خبر تلخ دنیای بدنسازی حرفه ای را بهت زده کرد . مت دووال بدنساز حرفه ای اهل آمریکا به شکلی ناگهانی درگذشت.

دووال که سال ها در رده آماتوری فعالیت می کرد در تجربه ای ناموفق در رده حرفه ای ها داشت و پس از اینکه در چند مسابقه نتایج نا امید کننده ای گرفت به تدریج از صحنه رقابت ها دور شد.
دووال هنگام مرگ 40 سال داشت و هنوز علت مرگ او به طور دقیق مشخص نشده است.

About the author

09304144679
2 Responses

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE