5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

در مسابقه نیویورک پرو 2013 بیگ رمی که شاگرد دنیس جمز میباشد نفر اول و ویکتور مارتینز نفر دوم مسابقات شدند اسامی نفرات اول تا پنجم به این شرح میباشد:


نفر اول: Big Ramy
نفر دوم: Victor Martinez
نفر سوم: Juan Morel
نفر چهارم: Jon Delarose
نفر پنجم: Clarence De Vis

http://img.bodybuilder.ir/images/83866320483602548727.jpg

http://img.bodybuilder.ir/images/42182759002379613907.jpg


1. Mamdouh Elssbiay


2. Victor Martinez

3. Juan Morel

4. Jonathan Delarosa

5. Clarence DeVis

About the author

09304144679 tak.amdam@yahoo.com
1 Response

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE