5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

http://www.t-nation.com/img/photos/2008/08-057-training/image044.jpg

لی پریست ستاره قدیمی بدنسازی حرفه ای بعد از سال ها غیبت بار دیگر به صحنه مسابقات بر میگردد.

این خبر در سال های گذشته بارها تکرار شده و هر بار پریست در آخرین روزها بازگشت دوباره اش به تعویق افتاد اما به نظر میرسد این بدنساز استرالیایی تصمیمی جدی برای بازگشت به صحنه مسابقات دارد.
تک اندام
البته لی پریست از سال ها پیش ارتباط خود را با فدراسیون بین المللی پرورش اندام قطع کرده و قصد دارد در رقابت های مستر یونیورس فدراسیون NABBA حضور یابد.
NABBA یکی از قدیمی ترین فدراسیون های فعال در عرصه پرورش اندام است که مقر آن در انگلیس است و اغلب شرکت کنندگان در مسابقات این فدراسیون اروپایی هستند.

About the author

09304144679 tak.amdam@yahoo.com

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE