5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

triceps

این برنامه برای مبتدیان بسیار مناسب میباشد و باعث افزایش توده ی عضلانی پشت بازو میشود.

نحوه شروع تمرین :

1-ابتدا با وزنه های سبک 2ست گرم کردنی قبل تمرین انجام داده

2-اموختن روش صحیح انجام حرکات

3-تمرکز فراوان هنگام وزنه زدن

و در ادامه مطلب برنامه تمرینی

تمرینات مبتدی بدنسازی
پشت بازو
حرکت ست تکرار
پشت بازو پرس 3 15-12-10
پشت بازو سیمکش 2 10
شنا سوئدی دست جمع 1 10

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE