چهارشنبه, مهر 25, 1397
حرکات تمرینی

6هفته تمرین تا سرشانه هایی غول آسا

2.17Kبازدید

Shoulder

سرشانه ! در حقیقت مهم ترین گروه عضلانی برای یک ورزشکار حرفه ای میباشد,برای ساخت سرشانه هایی زیبا مدت های زیادی باید تمرین کرد اما

من قصد دارم در امروز و در این ساعت یک برنامه تمرینی برای ساخت سرشانه هایی همچون توپ فوتبال برای اشتراک قراردهم .

برنامه تمرینی
سرشانه
حرکت ست تکرار
سرشانه اسمیت از پشت 4 15, 12, 10, 8
سرشانه دمبل پرسی 3 12, 10, 8
سرشانه سیمکش 4 15, 12, 10, 8
نشرخم 4 15, 12, 10, 8
نشر طرفین تک دمبل 3 15, 12, 10
شراک هالتر 4 15, 12, 10, 8
شراک دمبل 3 15, 12, 1

2 Comments

  1. سلام این سرشانه سیم کش خیلی کلی نوشتین. حرکتهای مختلف و متفاوتی میشه سرشانه سیم کش زد. کدومشه منظورتون ؟؟ لطفا شفاف بگید

Leave a Response