5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

biceps

دیگر در آرزوی جلو بازوی حجیم و ازهم تفکیک شده نباشید !

برنامه امروز تشکیل شده از 3گروه تمرین قدرتی (Power) و عضله ای (Muscle) و سوزاندن (Burn). با انجام این حرکات جلو بازویی بزرگتر از همیشه داشته باشید.

برنامه تمرینی
جلو بازو
حرکت ست تکرار
جلو بازو هالتر – قدرتی 4 3 to 5
جلو بازو لاری – عضله ای 2 6 to 12
جلو بازو شیب – عضله ای 2 6 to 12
جلو بازو سیمکش – سوزاندن 2 40
4 Responses

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE