5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

کول

3 حرکت کول و عکس های متحرکت آموزشی

کول مهم ترین رکن برای زیبایی سرشانه ها و بالاتنه میباشد.که باید بوسیله حرکات,وزنه ها و دمبل ها بر روی آن کار کرد

حرکت کول هالتر

کول

حرکت کول دمبل

کول دمبل

حرکت شراک

شراک

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE