5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Exercises for Chest

عکس های متحرکت تمرینات قفسه سینه Chest Muscles ,این تصاویر میتوانند در انجام هرچه صحیح تر تمرینات کمک بسزایی برای شما باشد.

با کمک این تصاویر میتوانید نحوه حرکت دمبل ها,هالتر و سیمکش این عضله را مشاهده نمایید.

قفسه بالا سینه دمبل

قفسه بالا سینه کشش

قفسه بالا سینه چرخشی

قفسه سینه دمبل

قفسه سیمکش

قفسه سینه تک دست

قفسه پروانه دستگاه

کراس اور

شنا سوئدی روی زمین

در پناه حق موفق باشید.

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE