5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

http://akbarkhazaei.ir/wp-content/uploads/2014/01/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-300x160.jpg

تک اندام : برنامه رقابت های پرورش اندام پایتخت
مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک استان تهران و حوزه های آن با آغاز مرداد ماه جاری آغاز میگردد.
محمد علی عبداللهی دبیر هیات بدنسازی تهران در خصوص زمان برگزاری مسابقات استان تهران و توابع این چنین گفت:

– مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک حوزه جنوب شرق تهران 7 و 8 مرداد ماه

– مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک شمال غرب تهران 9 و 10 مرداد ماه

– مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک  شهر ری 10 مرداد

– مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک  قرچک ورامین 8 مرداد ماه

– مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک  شهریار 10 مرداد ماه

همچنین مسابقات قهرمانی استان تهران طی روزهای 16 و 17 مرداد ماه (یک هفته قبل از رقابت های کشوری ) در مجموعه ورزشی قیانوری برگزار می شود. زمان وزن کشی این رقابت ها هنوز مشخص نیست.
لازم به ذکر است طبق قوانین فدراسیون هر ورزشکار می تواند تنها در یک رده سنی و در یک رشته ورزشی شرکت کند و بع طور مثال نمیتواند هم در رده جوانان و هم بزرگسالان حضور یابد. همچنین ورزشکاران از دو رشته بادی کلاسیک و پرورش اندام باید یک رشته را انتخاب کنند و طبق دستور جدید دیگر نمیتوانند در هر دو رشته شرکت کنند . گفتنی است رقابت های حوزه شمال شرق تهران پیش از آغاز ماه مبارک رمضان برگزار شد که نتایج آن را خوانده اید.

About the author

09304144679 tak.amdam@yahoo.com

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE