5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

sanandaj-bodybuilding

تک اندام : مسابقات پرورش اندام و بادي كلاسيك قهرماني كشور طي روزهاي پنجشنبه و جمعه 23 و 24 مرداد ماه جاري در سنندج برگزار مي شود.لازم به ذكر است وزن كشي اين رقابتها روز چهارشنبه انجام ميگردد


آدرس سالن وزن كشي و مسابقات:
سنندج-خيابان استانداري-سالن آزادي

آدرس اقامت ورزشكاران :
سنندجميدان فيض آباد-خوابگاه تربيت معلم

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE