5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

branch-warren4

تک اندام : برانچ وارن Branch Warren به سخت کوشی در تمرین شهرت دارد و به قدری در باشگاه انرژی می گذارد که انگار به میدان جنگ آمده است . به خاطر انجام پارالل با زنجیر معروف شده و به طور حتم پیش از این تصاویری از او دیده اید.
او پارالل با زنجیر و به صورت ست کم کردنی هم اجرا می کند یعنی در آخرین ست بعد از ناتوانی زنجیر را بر میدارد یا کم میکند و تکرار ها را ادامه می دهد.

برنامه تمرینی سینه با برانچ وارن :

پرس بالا سینه هالتر ۳ ست با تکرار های ۸ تا ۱۰ تایی
پرس سینه ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
پرس سینه دمبل ۳ ست باتکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
کراس اور ۳ ست با تکرار های ۱۲ تا ۱۵ تایی
پارالل با زنجیر ۳ ست با تکرارهای ۲۰ تا ۲۵ تایی

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE