نتایج مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور ۱۳۹۳

نتایج مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور ۱۳۹۳

- in اخبار روز پرورش اندام
6674
۰
powerlifting-shahrivar93

powerlifting-shahrivar93

تک اندام : مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگا‌ه‌های کشور هفته گذشته در کرمانشاه به پایان رسید. در این رقابت‌ها تیم‌های میزبان در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان به مقام قهرمانی رسیدند.

نتایج این مسابقات به ترتیب :

رده سنی نوجوانان
دسته ۵۳ کیلو: ۱ـ مظاهر رمضانی (۲۵۵ کیلو) ۲ـ پوریا سلطانی (۱۶۰ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ روزگار ویسی (۴۸۵ کیلو) ۲ـ پویا غلام مرادی (۳۹۵ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ تورج جانی (۵/۴۶۷ کیلو) ۲ـ امیرحسین صفرنژاد (۲۴۰ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ منصور عبدالهی (۴۴۵ کیلو) ۲ـ امیرضا منصوری (۳۳۰ کیلو)
دسته ۹۳ کیلو: ۱ـ سجاد بهادری (۵۴۵ کیلو)
دسته ۱۰۵ کیلو: ۱ـ اشکان مهران (۷۰۰ کیلو) ۲ـ محمد امین قاسمی (۵۷۵ کیلو) ۳ـ سعید بهادری شیرازی (۵/۵۷۲ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ فربد کهریزی (۵/۴۵۷ کیلو)
نتایج تیمی نوجوانان: ۱ـ مهران کردستان (۳۳ امتیاز) ۲ـ هیات ایلام (۲۸ امتیاز) ۳ـ ایلیا قزوین (۲۴ امتیاز)
قهرمان قهرمانان نوجوانان: مظاهر رمضانی (ایلیا قزوین)
رده سنی جوانان
دسته ۵۳ کیلو: ۱ـ عادل عظیمی (۳۰۰ کیلو)
دسته ۵۹ کیلو: ۱ـ علی صفری (۱۹۵ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ علیرضا حمزه زرقانی (۶۰۰ کیلو) ۲ـ پوریا چغامیرزایی (۲۴۵ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ پویا خزائی (۳۵۵ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ محمدعلی رجبی‌زاده منفرد (۷۶۰ کیلو) ۲ـ امیررضا خلیلی (۷۳۵ کیلو) ۳ـ محمدحسین اسدی (۳۵۵ کیلو)
دسته ۹۳ کیلو: ۱ـ سعید مشکل‌گشا (۵/۷۶۲ کیلو) ۲ـ سجاد رویایی (۷۰۵ کیلو) ۳ـ سید مهدی رضوی (۶۵۵ کیلو)
دسته ۱۰۵ کیلو: ۱ـ سعید شهلایی (۷۴۵ کیلو) ۲ـ میلاد عباس‌آبادی (۶۴۰ کیلو) ۳ـ محمود عبدالهی (۵/۶۰۷ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ مهدی نادری (۵/۹۲۲ کیلو) ۲ـ سجاد غلامی سیاه‌بیدی (۵/۶۹۷ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ مهدی نادری (۵/۹۲۲ کیلو) ۲ـ سجاد غلامی سیاه‌بیدی (۵/۶۹۷ کیلو) ۳ـ حامد باغفلکی (۵/۶۸۲ کیلو)
دسته ۱۲۰+ کیلو: ۱ـ محمدحسین حمزه (۵/۶۸۲ کیلو)
نتایج تیمی جوانان: ۱ـ علم نوین کرمانشاه (۵۰ امتیاز) ۲ـ آریانا شیراز (۳۶ امتیاز) ۳ـ ماد کرمانشاه (۲۱ امتیاز)
قهرمان قهرمانان جوانان: عادل عظیمی (هیات کردستان)
رده سنی بزرگسالان
دسته ۵۹ کیلو: ۱ـ مهرداد ظفری (۵۳۰ کیلو) ۲ـ جمال غواصی (۵۰۰ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ سامان ملکی (۵۶۰ کیلو) ۲ـ سعید خسروی (۵/۴۸۷ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ پدرام کرم‌سیما (۵/۷۱۲ کیلو) ۲ـ جاد امشاسوند (۶۹۰ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ حسین رستمی (۵/۸۰۷ کیلو) ۲ـ صادق صالحی (۷۳۰ کیلو) ۳ـ یاسر کرمی (۷۰۵ کیلو)
دسته ۹۳ کیلو: ۱ـ حامد فرجام (۸۱۰ کیلو) ۲ـ میثم شهبازی (۷۹۵ کیلو) ۳ـ حسین سقائی چگینی (۷۲۵ کیلو)
دسته ۱۰۵ کیلو: ۱ـ نصیر عزیزی (۹۲۵ کیلو) ۲ـ علیرضا جهانشاهی (۸۷۵ کیلو) ۳ـ ایمان بویری کناری (۸۷۰ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ مجید دلیر (۹۷۵ کیلو)
دسته ۱۲۰+ کیلو: ۱ـ حمید افراسیابی (۷۹۵ کیلو)
نتایج تیمی بزرگسالان: ۱ـ ثامن‌الحجج کرمانشاه (۵۷ امتیاز) ۲ـ ماد کرمانشاه (۵۴ امتیاز) ۳ـ آریانا شیراز (۱۸ امتیاز)
قهرمان قهرمانان بزرگسالان: مجید دلیر (ثامن‌الحجج کرمانشاه)
رده سنی پیشکسوتان (مستر یک)
دسته ۵۹ کیلو: ۱ـ سلیمان ابراف (۳۵۵ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ اشرف احمدی (۵/۴۰۷ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ مروت جوادی (۵۶۰ کیلو) ۲ـ نعمت حسن‌زاده (۵۱۰ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ علی کشوری (۵۸۰ کیلو) ۲ـ هاشم اسکندرنژاد (۵۴۵ کیلو)
دسته ۹۳ کیلو: ۱ـ جهانگیر بختیاری (۵/۷۲۲ کیلو)
دسته ۱۰۵ کیلو: ۱ـ علیرضا یساولی (۶۹۰ کیلو) ۲ـ محسن شهاب‌تبار (۵۴۵ کیلو) ۳ـ عبدالناصر سرشیری (۴۲۵ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ بهمن امانی بابادی (۶۶۰ کیلو) ۲ـ سیروس صالحی (۵/۶۵۷ کیلو)
دسته ۱۲۰+ کیلو: ۱ـ حسن مهری دستجردی (۶۳۰ کیلو) ۲ـ سعید سالاری (۳۳۰ کیلو)
نتایج تیمی پیشکسوتان (مستر یک): ۱ـ اکسیژن کرمانشاه (۵۷ امتیاز) ۲ـ مهران کردستان (۱۷ امتیاز) ۳ـ هیات کرمانشاه (۱۶ امتیاز)
قهرمان قهرمانان رده سنی پیشکسوتان (مستر یک): جهانگیر بختیاری (هیات ایلام)
رده سنی پیشکسوتان (مستر دو)
دسته ۵۹ کیلو: ۱ـ غلامعلی کاظمی‌فرد (۲۴۰ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ شاپور کاکایی (۳۹۵ کیلو) ۲ـ حسینعلی هنری چالشتری (۳۴۵ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ کریم گرشاسبی (۵۱۵ کیلو) ۲ـ ابوبکر احمدی (۳۲۵ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ محسن انصاری (۴۴۵ کیلو) ۲ـ محمد بهاءالدین عزیزی (۳۹۰ کیلو)
دسته ۱۰۵ کیلو: ۱ـ اکبر بهمنیار (۵۴۰ کیلو) ۲ـ ابوبکر شریفی (۴۵۰ کیلو) ۳ـ محمد انورپراچه (۴۳۵ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ حسین میرشکاری (۵۲۰ کیلو)
نتایج تیمی رده سنی پیشکسوتان (مستر دو): ۱ـ مهران کردستان (۳۹ امتیاز ۲ـ پوریا اصفهان (۲۴ امتیاز) ۳ـ کانون قدرت قائم‌شهر (۲۴ امتیاز)
قهرمان قهرمانان مستر دو: کریم گرشاسبی (پوریا اصفهان)
رده سنی پیشکسوتان (مستر سه)
دسته ۵۹ کیلو: ۱ـ علی کریمی دولت‌آبادی (۲۴۰ کیلو) ۲ـ جهانشاه حیدریان (۲۱۰ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ اردشیر همدانیان (۳۰۵ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ عباسعلی پناهی (۵/۳۲۷ کیلو) ۲ـ اصغر حسینی (۳۱۵ کیلو) ۳ـ رحمت‌الله عامری (۲۸۰ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ صالح صالحی‌زاده (۳۸۰ کیلو) ۲ـ نبی‌الله افشاری منش (۵/۳۵۲ کیلو) ۳ـ حسین سرشار (۳۳۵ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ ناصر اسدی (۴۸۰ کیلو)
نتایج تیمی رده سنی پیشکسوتان (مستر سه): ۱ـ پوریا اصفهان (۲۴ امتیاز) ۲ـ مهران کردستان (۲۴ امتیاز) ۳ـ کانون قدرت قائم‌شهر (۲۱ امتیاز)
قهرمان قهرمانان رده سنی پیشکسوتان (مستر سه): ۱ـ ناصر اسدی (مهران کردستان)
رده سنی پیشکسوتان (مستر ۴)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ علی حیدری پورشعبانی (۲۲۰ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ عبدالله دادمهر (۲۹۰ کیلو)

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر سایت تنها با اجازه کتبی از مدیر سایت مجاز می باشد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

بیشتر بخوانید

۱۰ اشتباه در تمرینات بدنسازی بانوان

دلایل خوبی‌ برای توجه مردم به مجلات فیتنس