نتایج مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور ۱۳۹۳

نتایج مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور ۱۳۹۳

- in اخبار روز پرورش اندام
5394
۰
powerlifting-shahrivar93

powerlifting-shahrivar93

تک اندام : مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگا‌ه‌های کشور هفته گذشته در کرمانشاه به پایان رسید. در این رقابت‌ها تیم‌های میزبان در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان به مقام قهرمانی رسیدند.

نتایج این مسابقات به ترتیب :

رده سنی نوجوانان
دسته ۵۳ کیلو: ۱ـ مظاهر رمضانی (۲۵۵ کیلو) ۲ـ پوریا سلطانی (۱۶۰ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ روزگار ویسی (۴۸۵ کیلو) ۲ـ پویا غلام مرادی (۳۹۵ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ تورج جانی (۵/۴۶۷ کیلو) ۲ـ امیرحسین صفرنژاد (۲۴۰ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ منصور عبدالهی (۴۴۵ کیلو) ۲ـ امیرضا منصوری (۳۳۰ کیلو)
دسته ۹۳ کیلو: ۱ـ سجاد بهادری (۵۴۵ کیلو)
دسته ۱۰۵ کیلو: ۱ـ اشکان مهران (۷۰۰ کیلو) ۲ـ محمد امین قاسمی (۵۷۵ کیلو) ۳ـ سعید بهادری شیرازی (۵/۵۷۲ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ فربد کهریزی (۵/۴۵۷ کیلو)
نتایج تیمی نوجوانان: ۱ـ مهران کردستان (۳۳ امتیاز) ۲ـ هیات ایلام (۲۸ امتیاز) ۳ـ ایلیا قزوین (۲۴ امتیاز)
قهرمان قهرمانان نوجوانان: مظاهر رمضانی (ایلیا قزوین)
رده سنی جوانان
دسته ۵۳ کیلو: ۱ـ عادل عظیمی (۳۰۰ کیلو)
دسته ۵۹ کیلو: ۱ـ علی صفری (۱۹۵ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ علیرضا حمزه زرقانی (۶۰۰ کیلو) ۲ـ پوریا چغامیرزایی (۲۴۵ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ پویا خزائی (۳۵۵ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ محمدعلی رجبی‌زاده منفرد (۷۶۰ کیلو) ۲ـ امیررضا خلیلی (۷۳۵ کیلو) ۳ـ محمدحسین اسدی (۳۵۵ کیلو)
دسته ۹۳ کیلو: ۱ـ سعید مشکل‌گشا (۵/۷۶۲ کیلو) ۲ـ سجاد رویایی (۷۰۵ کیلو) ۳ـ سید مهدی رضوی (۶۵۵ کیلو)
دسته ۱۰۵ کیلو: ۱ـ سعید شهلایی (۷۴۵ کیلو) ۲ـ میلاد عباس‌آبادی (۶۴۰ کیلو) ۳ـ محمود عبدالهی (۵/۶۰۷ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ مهدی نادری (۵/۹۲۲ کیلو) ۲ـ سجاد غلامی سیاه‌بیدی (۵/۶۹۷ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ مهدی نادری (۵/۹۲۲ کیلو) ۲ـ سجاد غلامی سیاه‌بیدی (۵/۶۹۷ کیلو) ۳ـ حامد باغفلکی (۵/۶۸۲ کیلو)
دسته ۱۲۰+ کیلو: ۱ـ محمدحسین حمزه (۵/۶۸۲ کیلو)
نتایج تیمی جوانان: ۱ـ علم نوین کرمانشاه (۵۰ امتیاز) ۲ـ آریانا شیراز (۳۶ امتیاز) ۳ـ ماد کرمانشاه (۲۱ امتیاز)
قهرمان قهرمانان جوانان: عادل عظیمی (هیات کردستان)
رده سنی بزرگسالان
دسته ۵۹ کیلو: ۱ـ مهرداد ظفری (۵۳۰ کیلو) ۲ـ جمال غواصی (۵۰۰ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ سامان ملکی (۵۶۰ کیلو) ۲ـ سعید خسروی (۵/۴۸۷ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ پدرام کرم‌سیما (۵/۷۱۲ کیلو) ۲ـ جاد امشاسوند (۶۹۰ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ حسین رستمی (۵/۸۰۷ کیلو) ۲ـ صادق صالحی (۷۳۰ کیلو) ۳ـ یاسر کرمی (۷۰۵ کیلو)
دسته ۹۳ کیلو: ۱ـ حامد فرجام (۸۱۰ کیلو) ۲ـ میثم شهبازی (۷۹۵ کیلو) ۳ـ حسین سقائی چگینی (۷۲۵ کیلو)
دسته ۱۰۵ کیلو: ۱ـ نصیر عزیزی (۹۲۵ کیلو) ۲ـ علیرضا جهانشاهی (۸۷۵ کیلو) ۳ـ ایمان بویری کناری (۸۷۰ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ مجید دلیر (۹۷۵ کیلو)
دسته ۱۲۰+ کیلو: ۱ـ حمید افراسیابی (۷۹۵ کیلو)
نتایج تیمی بزرگسالان: ۱ـ ثامن‌الحجج کرمانشاه (۵۷ امتیاز) ۲ـ ماد کرمانشاه (۵۴ امتیاز) ۳ـ آریانا شیراز (۱۸ امتیاز)
قهرمان قهرمانان بزرگسالان: مجید دلیر (ثامن‌الحجج کرمانشاه)
رده سنی پیشکسوتان (مستر یک)
دسته ۵۹ کیلو: ۱ـ سلیمان ابراف (۳۵۵ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ اشرف احمدی (۵/۴۰۷ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ مروت جوادی (۵۶۰ کیلو) ۲ـ نعمت حسن‌زاده (۵۱۰ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ علی کشوری (۵۸۰ کیلو) ۲ـ هاشم اسکندرنژاد (۵۴۵ کیلو)
دسته ۹۳ کیلو: ۱ـ جهانگیر بختیاری (۵/۷۲۲ کیلو)
دسته ۱۰۵ کیلو: ۱ـ علیرضا یساولی (۶۹۰ کیلو) ۲ـ محسن شهاب‌تبار (۵۴۵ کیلو) ۳ـ عبدالناصر سرشیری (۴۲۵ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ بهمن امانی بابادی (۶۶۰ کیلو) ۲ـ سیروس صالحی (۵/۶۵۷ کیلو)
دسته ۱۲۰+ کیلو: ۱ـ حسن مهری دستجردی (۶۳۰ کیلو) ۲ـ سعید سالاری (۳۳۰ کیلو)
نتایج تیمی پیشکسوتان (مستر یک): ۱ـ اکسیژن کرمانشاه (۵۷ امتیاز) ۲ـ مهران کردستان (۱۷ امتیاز) ۳ـ هیات کرمانشاه (۱۶ امتیاز)
قهرمان قهرمانان رده سنی پیشکسوتان (مستر یک): جهانگیر بختیاری (هیات ایلام)
رده سنی پیشکسوتان (مستر دو)
دسته ۵۹ کیلو: ۱ـ غلامعلی کاظمی‌فرد (۲۴۰ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ شاپور کاکایی (۳۹۵ کیلو) ۲ـ حسینعلی هنری چالشتری (۳۴۵ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ کریم گرشاسبی (۵۱۵ کیلو) ۲ـ ابوبکر احمدی (۳۲۵ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ محسن انصاری (۴۴۵ کیلو) ۲ـ محمد بهاءالدین عزیزی (۳۹۰ کیلو)
دسته ۱۰۵ کیلو: ۱ـ اکبر بهمنیار (۵۴۰ کیلو) ۲ـ ابوبکر شریفی (۴۵۰ کیلو) ۳ـ محمد انورپراچه (۴۳۵ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ حسین میرشکاری (۵۲۰ کیلو)
نتایج تیمی رده سنی پیشکسوتان (مستر دو): ۱ـ مهران کردستان (۳۹ امتیاز ۲ـ پوریا اصفهان (۲۴ امتیاز) ۳ـ کانون قدرت قائم‌شهر (۲۴ امتیاز)
قهرمان قهرمانان مستر دو: کریم گرشاسبی (پوریا اصفهان)
رده سنی پیشکسوتان (مستر سه)
دسته ۵۹ کیلو: ۱ـ علی کریمی دولت‌آبادی (۲۴۰ کیلو) ۲ـ جهانشاه حیدریان (۲۱۰ کیلو)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ اردشیر همدانیان (۳۰۵ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ عباسعلی پناهی (۵/۳۲۷ کیلو) ۲ـ اصغر حسینی (۳۱۵ کیلو) ۳ـ رحمت‌الله عامری (۲۸۰ کیلو)
دسته ۸۳ کیلو: ۱ـ صالح صالحی‌زاده (۳۸۰ کیلو) ۲ـ نبی‌الله افشاری منش (۵/۳۵۲ کیلو) ۳ـ حسین سرشار (۳۳۵ کیلو)
دسته ۱۲۰ کیلو: ۱ـ ناصر اسدی (۴۸۰ کیلو)
نتایج تیمی رده سنی پیشکسوتان (مستر سه): ۱ـ پوریا اصفهان (۲۴ امتیاز) ۲ـ مهران کردستان (۲۴ امتیاز) ۳ـ کانون قدرت قائم‌شهر (۲۱ امتیاز)
قهرمان قهرمانان رده سنی پیشکسوتان (مستر سه): ۱ـ ناصر اسدی (مهران کردستان)
رده سنی پیشکسوتان (مستر ۴)
دسته ۶۶ کیلو: ۱ـ علی حیدری پورشعبانی (۲۲۰ کیلو)
دسته ۷۴ کیلو: ۱ـ عبدالله دادمهر (۲۹۰ کیلو)

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر سایت تنها با اجازه کتبی از مدیر سایت مجاز می باشد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

بیشتر بخوانید

آیا افزودن سویا به مخلوط پروتئین منجر به رشد بیشتر عضلات می شود؟

مطالعات جدید نشان داده است که اضافه کردن