5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

2014-Nordic-Pro (2)

تک اندام : نتایج مسابقات 2014 IFBB Nordic Pro

نتایج دسته آزاد به ترتیب :

  1.  Roelly WINKLAAR
  2. Steve KOUCLO
  3. Johnnie O.JACKSON
  4. Ronny ROCKEL
  5. Robert PIOTRKOWICZ

About the author

ایمیل : Mag.Takandam@Gmail.Com

1 Response

ارسال نظر