شنبه, اسفند 4, 1397
حرکات تمرینی

زیر بغل دمبل خم روی میز بالاسینه

914بازدید

تک اندام : حرکت زیر بغل دمبل خم روی میز بالاسینه

هدف : بخش پایینی عضله بزرگ پشتی عضله متوازی الاضلاع. بخش میانی عضله ذورنقه ای

نوع تمرین : قدرتی

عضلات اصلی : زیر بغل

تعداد : 3ست 12تکراری

شروع:  روی نیمکت شیب دار قرار گرفته و دمبل را با هردو دست بگیرید. دست ها را به سمت پایین آویزان کنید طوری که کف دست ها رو به هم باشد.

اجرا:  با خم کردن آرنج ها، دمبل ها را تا دو طرف بدن بالا بکشید و پس از مکثی کوتاه به وضعیت اول برگردانید.

نکته: وضعیت تنه را در طول حرکت ثابت نگه دارید. اگر تنه را بالا بیاورید فشار را از عضلات هدف برداشته اید.

Leave a Response