5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

shrug22

تک اندام : حرکت تمرینی كول شراگ

نوع تمرین : قدرتی

هدف : عضلات کول

عضلات اصلی : ذوزنقه ای

تجهیزات : هالتر

آموزش تمرین :

1.دست ها کمی از عرض شانه بازتر نگه دارید و هالتر را بلند کنید . هالتر تا مقابل ران با دستان صاف نگه دارید .این وضعیت شروع تمرین می باشد .
2.شانه های خود را تا نزدیک گوش ها بالا ببرید ، مکث کوتاهی کنید و به آرامی شانه ها را پایین بیاورید .

1 Response

ارسال نظر

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE