5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

تک اندام : حرکت اسکات روی پنجه پا

هدف: ناحیه پا

عضلات درگیر: جلوی ران + باسن

سطح: متوسط

تجهیزات: هالتر

تعداد : 3ست 8تایی

شروع  : طبق تصویر

eeee

About the author

ایمیل : Mag.Takandam@Gmail.Com

ارسال نظر