نفرات شرکت کننده در مسابقات مستر المپیا آماتورهای روسیه

نفرات شرکت کننده در مسابقات مستر المپیا آماتورهای روسیه

- in اخبار روز پرورش اندام
848
۰

mrolympia2014ama

تک اندام : نفرات شرکت کننده در مسابقات مستر المپیا آماتورهای روسیه به ترتیب :

دسته ۷۰ کیلو :

 • ۴۰ Karnjeet Singh India 66,85
 • ۴۱ Stepanov Aleksandr Russia 67,5
 • ۴۲ Nazin Ilya Russia 67,8
 • ۴۳ Sajad Mohammadi Iran 69,9
 • ۴۴ Ahmed Jaffar A. Reda Hassan Bahrain 69,95
 • ۴۵ Hesham Mohamed Seddik Egypt 70

دسته ۷۵ کیلو :

 • ۴۷ Omid Soleimani Ghahroodi Iran 73,35
 • ۴۸ Nikolaev Maksim Russia 73,4
 • ۴۹ Ebrahim Habib Hasan Abdullah Bahrain 74,4
 • ۵۰ Altarouti Mohamed Abdullah Saudi Arabia 74,45
 • ۵۱ Ahmed Mahmoud Ahmed Aly Egypt 74,65
 • ۵۲ Behroz Hagi Gilani Iran 74,65
 • ۵۳ Wateq Mohammed Naji Iraq 74,8
 • ۵۴ Arutiunian Artur Armenia 74,9
 • ۵۵ Golichkov Sergey Russia 74,9
 • ۵۶ Mohamed Mostafa Mohamed Ramadan Egypt 75,1

دسته ۸۰ کیلو :

 • ۵۷ Acif Bilal Pakistan 75,5
 • ۵۸ Alex Zuccaro Italy 76,3
 • ۵۹ Sherif Mohamed Abdel Naby Egypt 76,6
 • ۶۰ Losev Igor Russia 77,65
 • ۶۱ Malecki Karol Poland 77,7
 • ۶۲ Maslennikov Andrey Russia 77,85
 • ۶۳ Faisal Farhan Abdulla Bahrain 78,05
 • ۶۴ Ali Ismail Abdullah Geli Saudi Arabia 78,3
 • ۶۵ Eskandari Mostafa Iran 78,5
 • ۶۶ Akbarnia Babak Iran 78,5
 • ۶۷ Novikov Juril Russia 78,85
 • ۶۸ Ali Abdullah Boudostour Kuwait 79,3
 • ۶۹ Asaad Hameed Iraq 79,6
 • ۷۰ Bekker Alexey Russia 79,95

دسته ۸۵ کیلو :

 • ۷۲ Simone Meiattini Italy 80,6
 • ۷۳ Al Shanlan Mishal Kuwait 81,2
 • ۷۴ Durgaras Dasari India 83,3
 • ۷۵ Zaden Hesam Reza Iran 83,55
 • ۷۶ Sarmento luiz Carlos Brasil 83,75
 • ۷۷ Diyanov Artem Russia 83,8
 • ۷۸ Perez Martin Abel Spain 84,3
 • ۷۹ Darwish Jassim Saudi Arabia 84,35
 • ۸۰ Lakzafi Hamid Iran 84,4
 • ۸۱ Kagramanian Ashot Russia 84,55
 • ۸۲ Kolyasnikov Aleksandr Russia 85

دسته ۹۰ کیلو :

 • ۸۴ Alhamad Hassan Saudi Arabia 88,05
 • ۸۵ Mahdi Pirsanadib Iran 89,05
 • ۸۶ Rodin Sergey Russia 89,15
 • ۸۷ Kordkola Morteza Mashayekh Iran 89,4
 • ۸۸ Martin Krakovský Slovakia 89,55
 • ۸۹ Alireza Saheb Azzamani Iran 89,75
 • ۹۰ Dogtyaren Anton Russia 90,1
 • ۹۱ Mohamed Abdel Rehim Metwally Egypt 90,15

دسته ۹۵ کیلو :

 • ۹۲ Bogdanov Ruslan Russia 92
 • ۹۳ Kresojevic Milan Serbia 92,2
 • ۹۴ Morteza Oveisi Pakniyat Iran 93,35
 • ۹۵ Alleth Qasem Ali Saudi Arabia 94,05
 • ۹۶ Ryat Najd Bagheri Iran 94,15
 • ۹۷ Pavlov Aleksandr Russia 94,15
 • ۹۸ Baraulya Aleksandr Russia 94,55
 • ۹۹ Ammar Mohsin Shallal Iraq 94,75

دسته ۱۰۰ کیلو :

 • ۱۰۱ Amir Naeim Hasani Iran 96,85
 • ۱۰۲ Ahmad Naji Hasa Alsa’afeen Egypt 97,35
 • ۱۰۳ Lukavets Ilya Belarus 97,55
 • ۱۰۴ Haytham Hashem Abed Elousia Egypt 97,55
 • ۱۰۵ Fady Mohamed Ahmed Awad Egypt 97,6
 • ۱۰۶ Fatianov Vladislav Russia 97,8
 • ۱۰۷ Reza Bagherzadeh Iran 97,85
 • ۱۰۸ Slobodyanyuk Oleksandr Ukraine 97,85
 • ۱۰۹ Larionov Anton Russia 98,3
 • ۱۱۰ Vubornov Igor Russia 99,15
 • ۱۱۱ Pavel Ivanov Russia 99,55

دسته ۱۰۰ + کیلو :

 • ۱۱۴ Enrico Frisingnelli Italy 100,7
 • ۱۱۵ Dmitry Karakash Russia 101,4
 • ۱۱۶ Sorokin Andrey Russia 101,75
 • ۱۱۷ Dudas Martin Austria 102,75
 • ۱۱۸ Alrafaie Sayed Ahmad Kuwait 103,6
 • ۱۱۹ Abdelaziz Jellali Morocco 105,2
 • ۱۲۰ Aholfazle Rahimzah Boghrabad Iran 106,1
 • ۱۲۱ Walid Eid Egypt 108,35
 • ۱۲۲ Ali Hani Huzaim Iraq 109,2
 • ۱۲۳ Majtaba Notarki Iran 110,55
 • ۱۲۴ Dhurgham Jawadjarullah Iraq 112,2
 • ۱۲۵ Tronov Alexey Russia 112,55
 • ۱۲۶ Olejniczak Marek Poland 118,5

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر سایت تنها با اجازه کتبی از مدیر سایت مجاز می باشد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

بیشتر بخوانید

آیا افزودن سویا به مخلوط پروتئین منجر به رشد بیشتر عضلات می شود؟

مطالعات جدید نشان داده است که اضافه کردن