5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

finals-posedown

تک اندام : آرنولد کلاسیک حرفه ای 2015 آمریکا در حالی با ناکامی رولی وینکلار به پایان رسید که دکستر جکسون میخ خود را برای اولی و اورالی کوبید.

دکستر که در آرنولد کلاسیک اروپای سال گذشته نفر سومی را ازآن خود نموده بود امسال در آمریکا رعشه به جان برانچ واررن انداخت و با بالاترین امتیاز نفر اول شد ….

نتایج دسته آزاد به ترتیب :

1. Dexter JACKSON

2. Branch WARREN

3. Justin Campton

4. Cedric McMillan

5. Evan Centopani

6. Roelly Winklaar

About the author

ایمیل : Mag.Takandam@Gmail.Com

ارسال نظر