Archives by: مصطفی مومنی

مصطفی مومنی

488 Posts 1677 comments

نویسنده این پست

09304144679 tak.amdam@yahoo.com

مصطفی مومنی Posts

645635436
پزشكي ورزشي درمان بیماری
عوامل ایجاد گردن درد،روش های پیشگیری و درمان به طور معمول گردن درد به دو علت رخ میدهد. علت چگونه گردن درد ایجاد میشود؟ اول “ضربه شالقی” است ...
۰

alcohol-consumption-960x460
داروها
الکل،نوشیدنی که بسیاری از جوانان و گاهآ الکل و ورزش بزرگساالن،متاسفانه رو به مصرف آن می آورند، بی آنکه از صدمات جبران ناپذیر آن در حال و آینده ...
۰

2015579341120a
کاهش وزن
چاقی نه تنها عوارض جبران ناپذیری برای سالمتی به همراه دارد . بلکه موجب کاهش اعتماد به نفس نیز می گردد . پژوهشگران علوم پزشکی می گویند برای ...
۰

food
تغذیه
اختالل در خوردن چیست؟ بر طبق آماری که در این زمینه وجود دارد، سه نوع از این اختالل شناسایی شده است: ترس از خوردن: این اختالل به شدت ...
۰

026764047204621b4c28971f00fca94d
پزشكي ورزشي
دردهای عضلانی چیست و چگونه بوجود می آید؟ سلولهای عضلانی پس از انجام فعالیتهای ورزشی شدید، به علت عدم فرصت کافی برای استفاده از اکسیژن ، در نتیجه ...
۰

rest-for-between
حرکات تمرینی
همیشه اولین روزهای تمرین با شور، اشتیاق فراوان و انگیزه بی نهایت همراه است،در این روزها آماده هستید تا از همه دوستان خود سبقت بگیرید و سریعتر از ...
۰

سهدث
حرکات تمرینی
زمان آن فرا رسیده که شما به جنگ با عضلات ضعیف سینه خود بروید.برای پیروزی در هر جنگی باید برنامه ریزی دقیقی را انجام داد تا از خطر ...
۰

menopause
بانوان کاهش وزن
تک اندام : دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: یائسگی یک فرآیند طبیعی است و زنانی که شیوه زندگی سالمتری دارند ...
۱

vegetarian
بانوان تغذیه کاهش وزن
رژیم های گیاه خواری، رژیم هایی هستند که منبع اصلی تأمین مواد غذایی آنها منابع گیاهی است. برخی فرآورده های حیوانی نیز مجازند که اغلب شامل فرآورده های ...
۰

woman-gym
حرکات تمرینی ورزش بانوان
امروزه انواع متفاوتی از تکنیک های بدنسازی و وسایل گوناگون بدنسازی در باشگاه ها ارائه میگردد که همگی جایگاه و اهمیت خود را دارند اما همواره این زیربنا ...
۰