افزایش حجم و وزن

حرکات تمرینی

تاثیر 55 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر متابولیسم چربی و كربو هیدارت

طی یک فعالیت زیر بیشینه تمرین یا فعالیت بدنی مناسب باعث کاهش سوخت کربوهیدرات و افزایش سوخت چربی در طی فعالیت بدنی با شدت متوسط می شود، در صورتی که طی فعالیت با شدت باال افزایش میزان سوخت کربوهیدرات و گلوکز نشان داده شده است. اهمیت تمرینات مقاومتی به عنوان یک عامل برای سالمت و توانایی بهبود عملکرد توسط جوامع علمی پزشکی مشخص شده و اخیراً انجمن قلب آمریکا نقش احتمالی تمرینات مقاومتی برای بیماران با نارسایی احتقان قلب را در راهنمای خود گنجانده است. با این وجود بیشتر تحقیقات...
حرکات تمرینیمقالات ورزشی

یک تجربه یک تمرین

تجربه اول دستیابی به رشد عضلانی و افزایش حجم یا کاهش چربی بدن مستلزم پیروی از یک برنامه تمرینی ثابت در طول یک دوره می باشد. من برای ساخت و افزایش پهنای عضات زیر بغل از دو حرکت قایقی )با فاصله متفاوت دست ها( در ابتدا و انتهای برنامه تمرینی بهره می گیریم. حرکت قایقی یا روئینگ برای بدنسازانی همچون خودم که دچار عارضه کمر درد هستیم بهترین جایگزین برای حرکت های قدرتی همچون زیربغل هالتر خم می باشد. من عاشق این حرکت تمرینی هستم چون به من اجازه می...
حرکات تمرینی

آشنایی با ورزش کراس فیت

کراس فیت این امکان را به همه افراد می دهد که با هر توان بدنی بتوانند آمادگی جسمانی خود را بالا ببرند. نیروهای پلیس تمرینات کراس فیت را مانند تعقیب و گریز و درگیری با یک مجرم می دانند. بوکسورها می گویند این تمرینات مثل قرارگرفتن در رینگ بوکس است. کراس فیت در دنیای آمادگی جسمانی غوغایی به پا کرده است؛ نه تنها با محبوبیت خود بلکه با ارائه تعریف نوینی که از آمادگی جسمانی دارد. کراس فیت با تمرینات فشرده و هدفدار و محبوبیت روزافزودن خود به نظر می...
1 2 3 25
صفحه 1 از 25