هورمون ها

هورمون ها

ماده موثر این دارو دروستانولون پروپیونات و دروستانولون دی پروپیونات است. مسترون استروئیدی ملایم است که ورزشکاران رشته های قدرتی، اغلب در دوران حجم و البته کات از ...
۶

GHRP6 یکی از چند آنالوگ سنتزی met– انکفالین است که شامل D- آمینو اسیدهای غیر طبیعی می باشد که برای فعالیت آزادسازی هورمون رشد خود (GH) به وجود ...
۰
داروها هورمون ها

بولدنون نیز دارویی تزریقی است که در بین حرفه ای ها طرفداران ویژه ای دارد . بولدنون یک نوع استروئید تزریقی می باشد که از لحاظ ساختار شیمیایی ...
۳

وینسترول یک استروئید تزریقی و خوراکی می باشد که  به صورت عمومی در اکثر دوره ھا بخصوص دوره ھای خشک کردن بدن استفاده میشود . تجربه نشان داده ...
۱
هورمون ها

یکی از اصلی ترین شرایط ریکاوری عضلات ، خواب مناسب و کافی است. باید این نکته را بدانید که ترشح هورمون رشد بعد از ۹۰ دقیقه در مرحله ...
۰

اینجا در مورد تستوسترون صحبت میکنیم و شما را با این دارو آشنا میکنیم در مورد اینکه تستوسترون اصولا هورمونی مردانه بوده و در بدن مردان به مقدار ...
۱۴

بدنسازان بسیاری به جهت پیشرفت بهتر و عضله سازی بیشتر از این هورمون (سوما) استفاده میکنند البته هورمون رشد به طور طبیعی در بدن ساخته میشو د ولی با ...
۳