سه شنبه, آذر 27, 1397

گلوتامین ها

گلوتامین ها

اثرات گلوتامین در بدن

ورزشکاران اکثر رشته ها بخصوص بدنسازی میتوانند از گلوتامین بهره های بسیاری ببرند شامل : -باعث تعادل ازت در بدن...