چهارشنبه, تیر 27, 1398

چربی سوز ها

چربی سوز ها

انواع چربی سوزها

1.ترموژنیک ها این چربی سوزها دو دسته هستند. دسته ی اول روی غده تیروئید اثر گذاشته و باعث افزایش T3وT4و...
چربی سوز هاکاهش وزن

از بین بردن چربی پشت بازو خانم ها

عادات بد غذایی و عدم انجام فعالیت های ورزشی می تواند باعث تجمع چربی در هر نقطه ای از بدن شود که بازوها نیز از این امر مستثنا نیستند. چربی یا سلولایت به دام افتاده در بازو باعث تغییر شکل این عضلات شده و فرم ناخوشایندی را به آن می دهد. هیچ راهی بجز کاهش سلولایت ها نمی تواند عضلات را به فرم سابق خود باز گرداند. برای دستیابی به این مهم، در نظر گرفتن رژیم غذایی، تمرینات هوازی و تمرینات ویژه برای عضله 2 سر بازویی و 3 سر...
1 2
صفحه 1 از 2