پنجشنبه, تیر 28, 1398

مکمل ها

چربی سوز هاکاهش وزن

از بین بردن چربی پشت بازو خانم ها

عادات بد غذایی و عدم انجام فعالیت های ورزشی می تواند باعث تجمع چربی در هر نقطه ای از بدن شود که بازوها نیز از این امر مستثنا نیستند. چربی یا سلولایت به دام افتاده در بازو باعث تغییر شکل این عضلات شده و فرم ناخوشایندی را به آن می دهد. هیچ راهی بجز کاهش سلولایت ها نمی تواند عضلات را به فرم سابق خود باز گرداند. برای دستیابی به این مهم، در نظر گرفتن رژیم غذایی، تمرینات هوازی و تمرینات ویژه برای عضله 2 سر بازویی و 3 سر...
1 2 3 4 11
صفحه 2 از 11