چهارشنبه, مرداد 24, 1397

پروتئین

پروتئین

پروتیین هایی که در بدن توسط DNA ساخته میشود

پروتیین هایی که در بدن توسط DNA ساخته میشود شامل : 1⃣پروتیین های ساختاری 2⃣پروتیین های تنظیمی 3⃣پروتیین های انقباضی...
1 2
صفحه 1 از 2