شنبه, اسفند 4, 1397

کشتی

کشتیمقالات ورزشی

پرورش اندام و کشتی

مقدمه: کشتی قدیمی ترین ورزش دنیاست که اصالتی ایرانی دارد.کشتی جزء معدود ورزش هایی است که همه خوصیات مثلث ورزش...