شنبه, خرداد 5, 1398

کشتی

کشتیمقالات ورزشی

پرورش اندام و کشتی

مقدمه: کشتی قدیمی ترین ورزش دنیاست که اصالتی ایرانی دارد.کشتی جزء معدود ورزش هایی است که همه خوصیات مثلث ورزش...