خلیل اسدی

  • رشته ورزشی – پرورش اندام
  • قهرمان چندین دوره مسابقات جهانی
  • مدرک تحصیلی – —-

اولین تجربه = سال ۸۶

  • متولد = ۱۳۶۷
  • وزن دوران حجم = —
  • وزن دوران مسابقات = ۹۰

درحال حاضر این صفحه در دست تعمیر میباشد.