رضا زینتلو

zinatlu

  • رشته ورزشی – پرورش اندام
  • قهرمان چندین دوره مسابقات جهانی
  • مدرک تحصیلی – لیسانس

اولین تجربه = —-

  • متولد = ۱۳۵۸
  • وزن دوران حجم = ۱۱۰
  • وزن دوران مسابقات = ۱۰۰
تمرین – تغذیه – استراحت.
تمرین – تغذیه – استراحت – هوازی.
برنج و گوشت.

درحال حاضر این صفحه در دست تعمیر میباشد.